HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Thức

Củ cải đỏ

Sản lượng: 2,500 Kg

Giá đầu bờ: 40,000 đ

Mã: NSX-P.060522.0002

NSX: 15-05-2022

Đã bán: 1,500 Kg

Giá sơ chế: 50,000đ

Liên hệ: 090909090

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Dưa Lưới

Sản lượng: 950 Kg

Giá đầu bờ: 120,000 đ

Mã: NSX-P.150522.0001

NSX: 15-05-2022

Đã bán: 200 Kg

Giá sơ chế: 150,000đ

Liên hệ: 0395138313

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Dưa Lê

Sản lượng: 1,000 Kg

Giá đầu bờ: 120,000 đ

Mã: NSX-P.150522.0002

NSX: 15-05-2022

Đã bán: 500 Kg

Giá sơ chế: 150,000đ

Liên hệ: 0395138313

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tiến

Hoa Dơn

Sản lượng: 30,000 Bông

Giá đầu bờ: 5,000 đ

Mã: NSX-P.150522.0003

NSX: 15-05-2022

Đã bán: 10,000 Bông

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0986801428

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Hương

Thịt Heo

Sản lượng: 31,000 Kg

Giá đầu bờ: 55,000 đ

Mã: NSX-P.160522.0001

NSX: 16-05-2022

Đã bán: 15,000 Kg

Giá sơ chế: 70,000đ

Liên hệ: 0962059619

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Phan Văn Sáng

Cá Chép

Sản lượng: 20,000 Kg

Giá đầu bờ: 115,000 đ

Mã: NSX-P.160522.0002

NSX: 16-05-2022

Đã bán: 10,000 Kg

Giá sơ chế: 125,000đ

Liên hệ: 0964018395

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Lưu

Trà Hoa Vàng

Sản lượng: 22,000 Kg

Giá đầu bờ: 100,000 đ

Mã: NSX-P.160522.0003

NSX: 16-05-2022

Đã bán: 5,000 Kg

Giá sơ chế: 250,000đ

Liên hệ: 0836455285

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Lưu

Trà Hoa Vàng Đặc biệt

Sản lượng: 22,000 Kg

Giá đầu bờ: 100,000 đ

Mã: NSX-P.160522.0004

NSX: 16-05-2022

Đã bán: 10,000 Kg

Giá sơ chế: 200,000đ

Liên hệ: 0836455285

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Lưu

Trà Hoa vàng OCOP

Sản lượng: 22,000 Kg

Giá đầu bờ: 100,000 đ

Mã: NSX-P.230522.0001

NSX: 23-05-2022

Đã bán: 10,000 Kg

Giá sơ chế: 250,000đ

Liên hệ: 0836455285

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hộ sản xuất Phan Văn Sáng

Cá Chép OCOP

Sản lượng: 20,000 Kg

Giá đầu bờ: 115,000 đ

Mã: NSX-P.250522.0001

NSX: 25-05-2022

Đã bán: 3,000 Kg

Giá sơ chế: 125,000đ

Liên hệ: 0964018395

Click Xem thông tin chi tiết