HỘI NÔNG DÂN TỈNH SƠN LA

SON LA farmer’s union

Bắc Giang tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 09:44 06-05-2022 | Ngày cập nhật: 08:04 02-06-2022
Xem chi tiết

Bắc Giang: Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022

Nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ngăn ngừa sự phát sinh của các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, góp phần sản xuất chăn nuôi, nuôi thủy sản phát triển ổn định, bền vững... UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản (phòng chống dịch) năm 2022.

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 09:43 06-05-2022 | Ngày cập nhật: 03:01 09-06-2022
Xem chi tiết